Make your own free website on Tripod.com

MAKLUMAN

  Sesiapa yang ingin membeli kambing untuk tujuan akikah Sila hubungi imam Balai Ibadat Kampong Sengkarai Tutong.

  Harga se ekor kambing B$250.00, Perkhidmatan juga di sediakan untuk menyembelih, melapah & menghantar ke rumah ( Cuma tambah B$20.00(kawasan Tutong) = B$270.00  )

  Untuk keterangan lanjut sila hubungi:-

Pegawai Masjid (673 8 733010) Balai Ibadat Kampong Sengkarai Tutong.