Make your own free website on Tripod.com

KELAS AL-QURAN & MUQADDAM

BALAI IBADAT KAMPONG SENGKARAI TUTONG 1421 / 2000

Kelas Al-Quran:- tenaga pengajar, Haji Mohammad Aidil Sufian Bin Mohammad Yasin
Kelas Muqaddam:- tenaga pengajar, Haji Ibrahim Bin Badar.
Kelas Muqaddam:- tenaga pengajar, Siti Aminah Bte Abu Bakar.
Kelas Muqaddam:- tenaga pengajar, Dayangku Hajah Norhayati Bte Pengiran Haji Mahadar.