Make your own free website on Tripod.com

Lambang Islam (Bulan & Bintang) telah di samakan malah lambang minuman keras

lebih teratas daripada lambang Islam. Apakah ini bukan satu penghinaan yang terang-terang?