Make your own free website on Tripod.com

SERIA, Khamis(13.04.2000) - Satu majlis penyerahan alat-alat komputer telah di sumbangkan oleh Syarikat Brunei Shell kepada Balai Ibadat Kampong Sengkarai Tutong. Majlis telah di adakan di Surau Syarikat Minyak Shell.

Syarikat Brunei Shell telah di wakili oleh Haji Salleh Bustaman Haji Zainal Abidin, Pegawai Pengurus Kejuruteraan, manakala Balai Ibadat Kampong Sengkarai Tutong, telah di wakili oleh Haji Mohammad Aidil Sufian, Pegawai Masjid.

Sumbangan seperti ini adalah merupakan sebagai satu sumbangan yang berguna dalam mentakmirkan lagi Balai Ibadat Kampong Sengkarai Tutong. Turut menerima sumbangan tersebut ialah Masjid Kampong Pandan, Masjid Kampong Teraban, Masjid Kampong Sungai Mau dan Masjid Kampong Labi

Majlis juga di selajurkan dengan ceramah Hijrah dan doa selamat kepulangan jemaah haji bagi kakitangan Syarikat Brunei Shell pada tahun ini.. Hjmas Yassin